Link Building

Ako još nemaš link building kampanju, vreme je da se počneš. Zašto?

 

Internet pretraživači koriste algoritme kako bi utvrdili kredibilitet i autoritet sajta. Zato povratni linkovi (backlinks) imaju važnu ulogu, evo na koji način:

 

Autoritet sajta – internet pretraživači posmatraju povartne linkove kao glas poverenja i preporuku. Sajtovi sa kvalitetnim povratnim linkovima će se brže i bolje rangirati, a time dovesti kvalitetne organske posete. 

 

Kredibilitet – povratni linkovi treba da idu niz dlaku SEO strategije. Najvažnije je da dolaze sa sajtova koji su slične ili istovetne niše. Nema svrhe imati povratni link sa sajta koji se bavi prodajom alata, ako se tvoj sajt tiče recepata za hranu. 

 

Dakle, povratni linkovi su ključni kako bi se steklo poverenje i autoritet u očima internet pretraživača, a time doprelo do ciljne publike i željene zarade.